تماس با ما

شركت بازرگانى آسان تجارت با هدف سرمايه گذارى سهلتر وبا امنيت بيشتر براى سرمايه گذارى شركتهاى بازرگانى در زمينه هاى تخصصى تاسيس گرديده و در اين راستا به منظور تضمين خدمات از كارشناسان بازرگانى متخصص و روابط هاى كارى در سطح بالا استفاده مى نمايد.Contact Form

Your message was successfully sent!

آسان تجارت آریا

  • آدرس :
    تهران -جردن- بلوار صبا-پلاك 32
    تلفن: ٠٩١٢٢١٣٧٥٣٢
    E-mail: info@atta.ir
    Website: www.atta.ir

View Larger Map