تماس با ما

شركت بازرگانى آسان تجارت با مديريت آقاى عطا ستارى با هدف سرمايه گذارى سهلتر وبا امنيت بيشتر براى سرمايه گذارى شركتهاى بازرگانى در زمينه هاى تخصصى تاسيس گرديده و در اين راستا به منظور تضمين خدمات از كارشناسان بازرگانى متخصص و روابط هاى كارى در سطح بالا استفاده مى نمايد.Contact Form

Your message was successfully sent!

آسان تجارت آریا

  • آدرس :
    تهران -جردن- بلوار صبا-پلاك ٣٣
    تلفن: ٢٢٠٤٧٠٠٤
    E-mail: info@atta.co
    Website: www.atta.co

View Larger Map